HLAVNÍ STRÁNKA O NÁS KNIHOVNA FÓRUM MEDAILE PŘIHLÁSIT

Česká numismatická společnost Cheb

Česká numismatická společnost je kulturní organizace sdružující sběratele, vědecké pracovníky a tuzemské i zahraniční vzdělávací a kulturní instituce z numismatiky, noafilie, faleristiky a příbuzných oborů.
Zjistit více

55. výročí založení ČNS pobočky Cheb 1969-2024

V letošním roce uplynulo 55 let od založení chebské numismatické pobočky. První schůze se konala 14. června 1969, a zúčastnilo se jí pouze sedm osob. Do konce roku měla pobočka již 16 registrovaných členů.
Po skromných začátcích se v chebské pobočce soustředili všichni vážní zájemci o numismatiku ze západní části Západočeského kraje, a to z okresů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. V jubilejním roce 1979
dosáhl počet členů a kandidátů na členství 170 osob. Kulturně vzdělávací činnost byla od počátku značně intenzivní. Členské schůze se konaly pravidelně dvakrát měsíčně.
Na jedné schůzce byla vždy odborná přednáška, druhé setkání bylo věnováno sběratelské výměně, besedám a numismatickým aktualitám. Přestože bydliště velké části členů jsou od Chebu vzdálena, účast na členských schůzích byla značná.

 

V roce 1972 uspořádala chebská pobočka „I. Chebské numismatické dny“. Pro účastníky z celé republiky byly zajištěny prohlídky muzejních sbírek, chebského hradu a historického jádra města.
V krásném prostředí zámku ve Starém Hrozňatově měli členové České numismatické společnosti i další hosté možnost vyslechnout několik odborných přednášek, uskutečnit řadu výměn
numismatického materiálu a zúčastnit se mnoha neformálních diskusí a besed. Tato významná kulturně společenská akce byla uspořádána ve spolupráci s Chebským muzeem a Galerií výtvarného umění v Chebu.

 

Ve výstavní činnosti získala chebská pobočka první zkušenosti v roce 1974 při výstavě mincí v ašském muzeu, kde členové pobočky vystavovali soubor znázorňující vývoj českého mincovnictví,
československé mince, sovětská platidla a také ukázky ašských numismatických památek.

 

Během své existence dosáhla chebská pobočka několika významných úspěchů, mezi něž patří:

- Vydání Ceníku československých mincí v roce 1975

- Publikace o mincích Marie Terezie v roce 1978

- Pořádání numismatické výstavy v roce 1978

- Vydání reprezentativní publikace k 70. výročí ČNS

- Vydání řady medailí (viz medaile pobočky)

- Každoroční vydávání Numismatické ročenky

- Vydání knihy Mince a medaile hrabat Šliků od XVII. do XXI. Století

 

 

K 55. výročí vznikla skromná medaile pouze v jedné variantě. Na medaili jsou jména všech předsedů pobočky od jeho vzniku a je
to zároveň i vzpomínka na tak dlouholetou působnost pobočky. Na druhé straně medaile je motiv chebského brakteátového feniku s opisem EGER.

 

 


Numismatický spolek v Chebu otevřel svým členům dveře do světa mincovnictví a uměleckého řemesla

Členové numismatického spolku v Chebu nedávno měli jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů České mincovny v Jablonci nad Nisou a Střední uměleckoprůmyslové školy a VOŠ.
Tato zkušenost jim umožnila pochopit proces výroby mincí a medailí od návrhu až po ražbu.

 

V České mincovně měli členové spolku možnost prohlédnout si výrobní prostory a sledovat každý krok výrobního procesu. Zajímavým faktem je,
že právě zde se vyrábí mince, které denně používáme při placení v obchodech, což dodalo návštěvě zvláštní půvab.

 

Dalším zastavením na jejich cestě byla Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, kde se vyučuje obor RAŽENÁ MEDAILE A MINCE.
Tato škola byla pro spolek přirozenou volbou pro navržení a výrobu medaile na památku už nežijícího předsedy spolku. Tímto gestem
chtěli členové spolku dát šanci novým umělcům pro jejich seberealizaci.

 

Spolupráce s touto školou nebyla jen jednorázovou událostí. Numismatický spolek získal možnost komentované prohlídky školy,
čímž se otevřely nové možnosti pro další spolupráci a podporu mladých talentů v oboru mincovnictví a uměleckého řemesla.

Fotografie z přednášky jsou uložené v galerii Galerie


Zimní pomoc (Weinterhilfe)

 

Weinterhilfe byla organizace založená nacistickým Německem během druhé světové
války. Jejím účelem bylo poskytovat podporu a pomoc obyvatelstvu v oblasti
potravinového zásobování během zimních měsíců.

 

Weinterhilfe, což v překladu znamená "Zimní pomoc", byla součástí širšího
programu nacistického režimu známého jako Winterhilfswerk des Deutschen Volkes
(Zimní pomoc německého lidu). Tato organizace byla založena v roce 1933, tedy
ještě před vypuknutím druhé světové války, a existovala až do konce války v roce
1945.

 

Cílem Weinterhilfe bylo získat finanční prostředky a potravinové příspěvky od
německého obyvatelstva a distribuovat je potřebným obyvatelům, zejména během
zimních měsíců, kdy bylo zásobování potravinami obtížnější. Jednalo se o
dobrovolný systém, ve kterém byla významnou součástí i propagandistická kampaň,
která měla přesvědčit lidi, aby přispěli.

 

Weinterhilfe byla často využívána nacistickou propagandou k prezentaci dojmu
solidarity a péče o vlastní obyvatelstvo. Přestože mnoho lidí přispělo dobrovolně,
byl také vyvíjen tlak a manipulace, aby se dosáhlo vyšších příspěvků. V průběhu
války se však zhoršovala situace v Německu i v okupovaných zemích, a tak se i
Weinterhilfe potýkala s nedostatkem potravin a dalších zásob.

 

Je důležité si uvědomit, že Weinterhilfe byla součástí nacistické propagandy a měla
sloužit k podpoře režimu. I když organizace poskytovala některým lidem potraviny,
byla součástí širšího systému utlačování a vykořisťování, který byl charakteristický
pro nacistický režim během druhé světové války.


Zachovalost Mincí: Umění a Pravidla Sběratelů

 

Zachovalost mincí, to jednoduché slovo, nese s sebou kouzlo a všemocnost. Zatímco
každodenní mince mohou být bezchybné a ceněné, vzácné exempláře často nesou stopy času -
odřené, se škrábanci a naraženou hranou. Očekávat, zejména u starých mincí, aby všechny
vypadaly, jako by právě opustily mincovnu, je nereálné. Staré mince by však měly dodržovat
zásady, jako je čitelný opis (písmo na okraji) a nepoškozený mincovní obraz.

 

Mezinárodně se používá desetistupňová stupnice hodnocení zachovalosti, zatímco u nás si
vystačíme se skromnějšími pěti stupni:

1. Výtečná

2. Velmi dobrá


Program na duben až červen 2024

02. 04. 2024 drobná aukce, členské informace

16. 04. 2024 výroční členská schůze

07. 05. 2024 drobná aukce, členské informace

21. 05. 2024 přednáška Ing. Robin Mazel „ Internetov&ea

...