HLAVNÍ STRÁNKA O NÁS KNIHOVNA FÓRUM MEDAILE PŘIHLÁSIT

O České numismatické společnosti

Kontaktní informace

Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Chebu

Východní 2109/12, 352 01 Aš

IČ: 18235743

776 553 445

cns.cheb@seznam.cz

www.cnscheb.com

Historie chebského mincovnictví

Počátky chebského mincování lze datovat od doby vlády Fridricha Barbarossy, který v někdejším slovanském středisku vybudoval v letech 1167-1179 štaufovskou falc, kde byla také umístěna nová říšská mincovna. Tak kolem roku 1180 začala chebská mincovna razit chebské feniky. Výrazný vliv na počátek mincovnictví měl především Norimberk. Sepětí Chebu s touto říšskou mincovnou bylo tak silné, že chebské ražby kopírovaly norimberské. První chebské mince mají čtyřhranný střížek, ve středu mince základní motiv v tlustém, vystouplém kroužku a okolo je plocha mince vyplněna půlobloučky, které jsou zdobeny ve svém středu převážně rostlinnými motivy. Rubní strana je plochá a většinou nečitelná. Obíhaly hlavně v západních Čechách, ale podle nálezů a své kvality (oproti českým denárům) i v jižních Čechách a dokonce až na Moravě.

 

Od roku 1220 – 1300 se změnila podoba střížku ze čtyřhranného na kulatý. V roce 1300 byla měnovou reformou Václava II. přenesena mincovna do Kutné Hory. Od roku 1349 se v Chebu opět začalo razit a to tzv.hallské haléře (s rukou a křížem). Poté asi od roku 1360 do poloviny 15.století chebské brakteátové haléře s obrazem chebského znaku (mříž+orlice). Tato velmi nehodnotná mince s ryzostí cca 0,015 stříbra byla vydávána velmi dlouho, prameny uvádí i ve velmi vysokém nákladu cca 350 000tis. Přesto se jich dochovalo jen velmi málo a navíc se každý exemplář liší od ostatních. K dalším typům tzv.brakteátových feniků ražených asi od roku 1444 patří chebský fenik s říšskou orlicí uprostřed a na vystouplém obvodě se čtyřmi gotickými písmeny E, mezi nimiž jsou buď tečky nebo křížky. Druhou variantou je fenik s městským znakem uprostřed a na vystouplém obvodě s opisem +EGER.

 

V letech 1446-1506 jsou v Chebu raženy tzv.“nové haléře“ podle opětovného vzoru z Norimberka. Na lícní straně je chebský městský znak a na rubu vyraženo gotické E. Je jich podobně jako u již zmiňovaných brakteátových haléřů značný počet různých variant v provedení a protože řada původních razidel byla dochována a je ve sbírkách Chebského muzea, odkud začátkem 20.století bylo vyraženo a prodáno několik těchto odražků z různého kovu zájemcům, je třeba dát pozor s porovnání s originály, které jsou však velice dobře rozpoznatelné.

 

Další skupina haléřů je z let 1506-1520, mající do roku 1516 v perlovém kroužku štít s městským znakem.Jsou jednostranné. Od roku 1516 potom opět dvoustranné, na líci navíc s letopočtem a na rubu s gotickým E. Poslední haléře mají letopočet 1520.

 

Chebské mincovnictví naposled po dlouhé odmlce ještě jednou ožilo a to při obležení města v roce 1743. Město v době 7.5.-8.6.1743 z nedostatku drobných mincí zajistilo ražbu nouzových mincí z cínu a to 4 740 kusů tříkrejcarů a 198 180 kusů krejcarů. Francouzi se vzdali 9.9.1743, takže nouzové mince byly v oběhu jen asi 4 měsíce a po okupaci byly prakticky veškeré mince roztaveny.

 

 

Chebské mincovnictví zaujímá v naší historii zajímavé místo. Nejen pro svou poměrně dlouhou činnost, ale také různorodost, plodnost a stále ještě neprobádanost. Bohužel, nepodložené informace, nízký výskyt nálezů mincí, které jsou bez letopočtu a tudíž právě nálezy rozhodující o jejich bližším určení i dání do dalších souvislostí, jsou důvody, proč prozatím nevyšlo kompletní a ucelené setřídění, popis celého období chebského mincovnictví. Přesto byla tato oblast badatelsky zkoumána především K.Castelinem a J.Hásková, jejichž díla patří k těm stěžejním v této oblasti.

 

 

 

Použitá literatura a odkazy:

 

Václav Klíma – Numismatická ročenka 1998, Cheb

 

Václav Klíma – Numismatické Listy 4, Praha 1996

 

Jarmila Hásková – Chebské mince z 12.a 13.století, Chebské muzeum 1972

 

Karel Castelin – Numismatický sborník III, Praha 1956

 

Karel Castelin – Numismatický časopis – ročník XX, Praha 1951

Historie pobočky

Založení chebské pobočky bylo motivováno několika málo sběrateli, kteří předtím patřili k tehdejší Numismatické společnosti Československé se sídlem v Praze, založené v roce 1919.

 

V roce 1969 skupina nadšenců pod vedením pana Václava Klímy, zkušeného numismatika a dlouholetého člena ČNS v Praze,
zřídila pobočku ČNS v Chebu. Václav Klíma se stal jejím prvním předsedou a tuto pozici vykonával nepřetržitě 25 let. Po něm tuto roli převzali pan Miloslav Nový, pan Pavel Matala a v současné době ji zastává Böhm Viktor JUDr.

 

Během své existence dosáhla chebská pobočka několika významných úspěchů, mezi něž patří:

- Vydání Ceníku československých mincí v roce 1975

- Publikace o mincích Marie Terezie v roce 1978

- Pořádání numismatické výstavy v roce 1978

- Vydání reprezentativní publikace k 70. výročí ČNS

- Vydání řady medailí (viz medaile pobočky)

- Každoroční vydávání Numismatické ročenky

- Vydání knihy Mince a medaile hrabat Šliků od XVII. do XXI. století

 

Pobočka pravidelně pořádá aukce a během schůzek, konaných dvakrát měsíčně, je vždy jedna věnována přednáškám na různá
zajímavá témata z oblasti numismatiky a regionu. Kromě toho disponuje rozsáhlou knihovnou.

"

Členství

Stát se členem spolku ČNS pobočka Cheb přináší mnoho výhod pro milovníky numismatiky a sběratelství. Pravidelné schůzky, konané dvakrát měsíčně,
jsou jedinečnou příležitostí pro vstup do fascinujícího světa mincí a medailí. Jedna ze schůzek je věnována drobné aukci, kde si členové mohou
výhodně pořídit sběratelské kousky, a zároveň získat důležité informace ze světa numismatiky.

 

Druhá schůzka je pak věnována přednáškám na různá zajímavá témata, která posouvají znalosti členů obohacujícím směrem.
To vše v příjemné atmosféře, kde se setkávají lidé s podobnými zájmy. Členové mají také zdarma přístup ke členské knihovně,
která nabízí stovky publikací, důležitých pro rozvoj jejich znalostí v oblasti numismatiky.

 

Jednou z výjimečných výhod členství je účast na každoroční velké aukci, kde mají členové exkluzivní přístup k nabídce zajímavých
sběratelských předmětů za rozumné ceny. Tato aukce je vynikající příležitostí pro rozšíření své sbírky o unikátní kousky.

 

Pro každého zájemce o členství je otevřené dveře na pravidelné schůzky nebo nás kontaktujte prostřednictvím Emailu cns.cheb@seznam.cz. Členové spolku ČNS pobočka Cheb se těší na nové tváře,
které přinesou do společnosti nové zážitky, rady a zkušenosti. Přijďte na naši schůzku – rádi vás uvidíme a věříme, že svým příspěvkem obohatíte naše řady.